Mats Jonasson

 

Tidigt uppmärksammades Mats Jonassons tecknartalang och han började arbeta som gravör-lärling vid glasbruket redan 1959. Under följande decennier arbetade han med flera av samtidens stora glaskonstnärer. Han utvecklade samtidigt den naturnära stil som han sedan dess förfinat till fulländning.

 

?Våra skogar har sedan urminnes tider påverkat folksjälen?, säger Mats Jonasson. Inspirerad av denna natur har han med öppna sinnen skapat sina särpräglade objekt i kristall. Idag är glasbrukets son representerad över hela världen.